בעלי תפקידים | תיאטרון החאן

בעלי תפקידים

חשבת ומנהלת אדמיניסטרטיבית – ברטה שטרית

טלפון – 02-6303614
דוא”ל – [email protected]

 

הנהלת חשבונות – מרינה ברייטר

טלפון – 02-6303613
דוא”ל – [email protected]

 

מנהלת שיווק – דפנה לוטן

טלפון – 02-6303609
דוא”ל – [email protected]

 

מנהלת מכירות חוץ ומחלקה חינוכית – אירית בלומנפלד

טלפון – 02-6726792
דוא”ל – [email protected]

 

מנהל מכירות – ישי שורבה

טלפון – 02-6303616
דוא”ל – [email protected]

 

מנויים – קרן ברק

טלפון – 02-6303617
דוא”ל – [email protected]

מבקר פנים – רו”ח יאיר אלון

מנכ”לית – אלישבע מזי”א

טלפון – 02-6303602
דוא”ל – [email protected]

 

עוזרת מנכ”ל ומזכירת התיאטרון – נעמה אנוש

טלפון – 02-6303602
דוא”ל – [email protected]

 

מנהל אמנותי – אודי בן משה

טלפון – 02-6303606
דוא”ל – [email protected]

 

מפיק אמנותי – אסף ברזניצקי

טלפון – 02-6303606
דוא”ל – [email protected]

מנהל טכני – ששי חזם

טלפון – 02-6303624
דוא”ל – [email protected]

 

מנהל סאונד ותאורה – רוני כהן

טלפון – 052-2634330
דוא”ל – [email protected]

 

דוברת – אורית הראל

טלפון – 02-6303604
דוא”ל – [email protected]

מנכ”לי החאן בעבר – תקופת כהונה

דני וייס 2017-2010

 

יקי הרטל 2010-2002

 

רני פינצי 1999- 2002

 

ירון סדן 1999-1992

 

דני אלתר 1992-1984

 

עדה בן נחום 1984-1981

 

דני שלם 1981-1975

 

תמי (שכטרמן) גור 1975-1972

 

ישראל שפירא 1972-1968

 

פיליפ דיסקין 1968-1967

 jerusalem-muni-logo culture-sport-logo keren-logo
Designed by: Kinammon | Site by Get Traffic